Rekryilmoitus Uppopallo uuteen nousuun -kehityshankkeeseen

9.10.2022

Mikä juttu? 

Uppopallo uuteen nousuun  -kehityshankkeelle on myönnetty OKM:n erityisavustus, joka on käytettävissä vuoden 2023 loppuun asti. Hankkeen tavoitteena on elvyttää lajia ja lisätä lajin tunnettuutta päivittämällä toimintatapoja muun muassa osaamisen, ohjaamisen ja koulutuksen osalta tähän päivään ja saada siten lajin pariin uusia harrastajia. 

Kehityshankkeen myötä tullaan hankkimaan uppopallon lajiryhmän käyttöön videokuvaus- ja striimauslaitteisto, jota käytetään muun muassa sarjakierrosten videoimiseen ja striimaamiseen. Tavoitteena on myös ideoida, suunnitella ja toteuttaa uppopalloon opetus- ja ohjausvideoita, joita jokainen sukellusseura voi käyttää ja hyödyntää omissa kotiseuratreeneissä uusien harrastajien saamiseksi ja harjoitustoiminnan monipuolistamiseksi. Aineistoa pyritään kohdentamaan niin nuorille harrastuksen vasta-alkajille kuin kokeneemmillekin pelaajille. Ydinasia kuitenkin on, että materiaalia tuotetaan videomuotoon, jolloin se parhaiten tavoittaa nykypäivänä kohdeyleisönsä. 

 

Missä mennään nyt? 

Hanke aloitettiin tarkalleen marraskuussa 2021, jolloin alettiin ak:n toimesta muodostaa työryhmiä: ideointityöryhmä opetus- ja ohjausvideoiden suunnitteluun ja tuottamiseen sekä kalustotyöryhmä videokuvaus- ja striimauslaitteiston suunnitteluun ja hankkimiseen. Ensimmäinen esitys hankkeesta liiton hallitukselle jätettiin joulukuussa 2021. Keväällä 2022 hanke eteni: videoiden sisältöjä ideoitiin, raakavideoita kuvattiin yksittäisten seurojen treenivuoroilla, kaluston sisältöä suunniteltiin ja ministeriön rahoitusta haettiin. Työryhmät pitivät palavereja Teamsin välityksellä vähintään kerran kuussa. Kesällä ministeriön avustuksesta tuli myöntävä päätös. Syksyllä 2022 hanke on edennyt seuraavasti: kalustohankintoja on alettu tehdä, lokakuun alussa järjestetty Nivalan Sukeltajien organisoima lasten ja nuorten uppopallon harrasteleiri oli myös mukana hankkeessa ja ideointityöryhmä on uudelleen organisoitumassa pienempiin työryhmiin ak:n tekemän alustavan esityksen mukaan. 

 

Mitä vielä tarvitaan? 

Hankesuunnitelmaan pohjautuva työryhmäjako on tekeillä ja työryhmiin haetaan lisää tekijöitä. Mieti löytyisikö sinulta mielenkiintoa ja/tai osaamista toimia, jossakin seuraavista työryhmistä: 

 

Materiaalityöryhmä 

 • Olemassa olevaan materiaalin perehtyminen, kerääminen/koonti esim. wa-ryhmissä julkaistut ideat, lehtiartikkelit- ja haastattelut, muiden vesilajien promomateriaalit, norppatoiminnan perusvälinemateriaali... 

 • Miten olemassa olevaa voisi hyödyntää/päivittää? > ideoiden jalostaminen ja konsultointi, yhteistyö tuotanto- ja käsikirjoitusryhmän kanssa 

 

Rekrytointityöryhmä 

 • Rekrytoinnin systemaattisuuden mietintä ja havainnollistaminen 

 • Ohjaaja/valmentaja-verkoston laajentaminen 

 • Mentori-aktori -mallin kehittäminen ohjaus- ja valmennustoiminnassa 

 • Mikä toimii, mikä ei? Mitkä ovat mahdolliset rekrykanavat? Miten houkutella? Mikä motivoi? Seuratasolla ja valtakunnan tasolla. 

 • Työryhmässä mukana jo mm. Seppo Anttola (Tampereen Urheilusukeltajat), Jussi Ylhäisi (Keski-Uudenmaan Sukeltajat) 

Yhteyshenkilö liittoon: Kristiina Karila (viestintäkoordinaattori) 

 

Promotyöryhmä  

 • Systemaattinen lajin promoaminen uusien harrastajien saamiseksi. 

 • Miten toimitaan? Missä promotaan? (messut?) Junioreiden vanhempien huomioiminen. Yhteistyö norppapuolelle. 

 • Työryhmässä mukana jo mm. Markus Nevalainen (PSK Kupla/Urheilusukeltajat), Markus Kallava (Hydromania), Timo Simonen (Espoon Urheilusukeltajat) 

Yhteshenkilö liittoon: Heli Halava (nuorisopäällikkö) 

 

Tuotanto- ja käsikirjoitustyöryhmä  

 • Uppopallon opetus- ja ohjausvideoiden tarkempi käsikirjoittaminen kuvausta ja editointia varten; Ketä, mitä ja missä kuvataan? 

 • Videon fokuksen kirjaaminen ja kuvattavien kanssa kuvauksista sopiminen 

 • Ensisijaisten videoiden miettiminen, tuotantokirjaston ylläpitäminen ja organisointi 

 • Työryhmässä mukana jo mm. Sami Savolainen ja Mari Pesola (Nivalan Sukeltajat), Irina Viippola (Najadit), Paavo Hynninen (Kouvolan Vesikot), Aku Luukko (Hämeenlinnan Sukeltajat) 

 

Kalustotyöryhmä 

 • Videokuvaus- ja striimauslaitteiston suunnittelu ja hankinta sekä kuvauskaluston käyttöönoton organisointi 

 • Työryhmässä mukana jo mm. Leevi Laasonen (Urheilusukeltajat), Riku Riikonen (Hämeenlinnan Sukeltajat), Juha Nikola (Hämeenlinnan Sukeltajat) ja Hannu Ahonen (Pietarsaaren Urheilusukeltajat Diving-80) 

 

Kuvaustyöryhmä 

 • Opetus- ja ohjausvideoiden kuvaamisesta vastaaminen, kuvausten organisointi yhteistyössä kalustotyöryhmän sekä tuotanto- ja käsikirjoitustyöryhmän kanssa 

 • Raakavideoiden toimittaminen editointityöryhmän käyttöön 

 • Työryhmässä mukana jo mm. Janne Lind (PSK Kupla/Urheilusukeltajat) 

 

Editointityöryhmä 

 • Raakavideoiden editointi tuotanto- ja käsikirjoitustyöryhmän esitysten pohjalta 

 • Videoille yhtenäisen visuaaliseen ilmeen suunnittelu ja käytettävistä editointiohjelmista “päättäminen” sekä tarvittaessa muiden tekijöiden konsultointi 

 • Työryhmässä mukana jo mm. Kristian Loise (Espoon Urheilusukeltajat), Rasmus Nieminen (Rauman Laitesukeltajat), Jari Hovikorpi (Kotka Divers) 

 

Dyykkityöryhmä 

 • “Valmiin” materiaalin vieminen Dyykkiin 

 • Yhteistyö muiden työryhmien kanssa ns. lopullisen opetus- ja ohjausmateriaalin monipuolistamiseksi. 

 • Työryhmässä mukana jo mm. Kaj Björk (Kokkolan Urheilusukelluskerho Merisaukot ry), Elina Salmela-Marttila (Hämeenlinnan Sukeltajat) 

 • Yhteyshenkilö liittoon: Mika Rautiainen (Huom. liiton Dyykkikoulutus 19.11.2022) 

 

Huomioithan, että hanke on projekti, joka elää sitä mukaan, kun projekti etenee. Työryhmät ovat muotoutumassa ja niiden tehtäväkenttä ei ole ehdoton. Mukaan projektiin tarvitaan kuitenkin lisää tekijöitä. Lisäksi edellä mainituissa työryhmissä ei ole sisällytettynä kuvattavia, joita niitäkin toki tarvitaan hankkeen edistämiseksi. Voit halutessasi ilmoittautua allekirjoittaneelle vapaaehtoiseksi tulemaan kuvauksiin. Toki työryhmät tiedustelevat asiaa myös aina ajankohtaisesti, kun kuvauspäivämääriä päätetään. 

 

Tulethan mukaan projektiin, sillä moni uppopalloilija tunnistaa varmaankin lajiin liittyvän haasteen: Uppopallo on marginaalilaji ja harrastajia on valtakunnan tasolla vähän. Yhteen hiileen (vai tässä tapauksessa altaaseen) puhaltamalla, voimme saada aikaan jotain merkittävää (kuohuvaa), joten otathan yhteyttä allekirjoittaneeseen niin pääset mukaan vaikuttamaan. Kiitos! 

 

Uppopallon kehityshankkeen koordinaattori: 

Elina Salmela-Marttila   elina.salmela-marttila@sukeltaja.fi,  040 510 6869 

 

 

Liitteenä lisäksi OKM:n avustushakemusta varten tehty hankesuunnitelma, josta käy tarkemmin ilmi hankkeen taustoja ja tavoitteita.