Kaikkea uppopallosta ja sen harrastamisesta

Sukeltajaliiton kilpailuvaliokunta, uppopallon lajiryhmän virallinen tiedotuskanava

Uppopallo.fi